Białowieski Park Narodowy

www.spolkamedycznajesionowa.pl

Województwo podlaskie obfituje w kilka parków narodowych. Do jednych z nich zalicza się Białowieski Park Narodowy. Został on utworzony w 1947 roku. Jego powierzchnia wynosi ponad 10 hektarów. Park usytuowany jest niemalże pośrodku Puszczy Białowieskiej.

Znaczna jego część pokryta jest przez lasy. Ponadto na terenie parku można znaleźć Ośrodek Ochrony Żubrów czy Park Pałacowy. Drzewostan parku składa się w przeważającej części z lasów liściastych. Jest to jeden z największych wyróżników tego parku. Warto bowiem wspomnieć, że w większości polskich lasach dominują drzewa iglaste.

W parku można znaleźć drzewa, które liczą sobie nawet ponad 500 lat. Równie liczna jest pozostała roślinność Białowieskiego Parku Narodowego. Znajdują się tutaj chociażby rośliny naczyniowe. Dość liczne są również glony, grzyby, porosty oraz mchy. W świecie zwierząt dominują bezkręgowce.

Do najbardziej charakterystycznych reprezentantów parku należy zaliczyć bobry, żubry, lisy, rysie czy łosie. W parku występują również żurawie, bociany czy poszczególne gatunki orłów.

hotelsmile.pl zaprasza w Pieniny!