Czego nie można robić w parkach narodowych?

Parki narodowe stanowią jeden z elementów turystyki. Turyści zjeżdżają się do poszczególnych parków po to, żeby zobaczyć rzadkie gatunki zwierząt czy roślin. Warto jednak pamiętać, że niektóre zachowania są zabronione. Jednym z nich jest łowienie ryb. Niekiedy jednak jest to dopuszczalne, lecz tylko w wyznaczonym obszarze.

Zabronione jest także polowanie. Część gatunków zwierząt znajduje się pod ochroną. Polowanie może skutkować nałożeniem wysokiej kary finansowej. Niedopuszczalne jest również niszczenie gleby. W parku panują dogodne warunki rozwojowe dla niektórych roślin, dlatego zmiana właściwości gleb może mieć katastrofalne skutki.

W wielu parkach zabronione jest palenie papierosów oraz spożywanie alkoholu. Turyści mogą poruszać się wyłącznie po oznaczonych szlakach. Jeżeli w parku występują skałki, niedozwolone jest wspinanie się po nich. Czasem jednak istnieje możliwość uzyskania zgody od dyrektora parku. Kolejnym wykroczeniem jest zakłócanie ciszy.

sala weselna świętokrzyskie