Fundacje i stowarzyszenia

www.ubikbc.pl

Organizacje pozarządowe kojarzą nam się głównie z działalnością charytatywną, ekologiczną czy też z szerzeniem kultury.

Tak naprawdę znaczny ich procent działa na zasadzie bardzo podobnej do przedsiębiorstw, a to, że mają status stowarzyszenia czy fundacji nie ma większego wpływu na cele przyświecające ich działalności.

Dlatego też musimy być ostrożni i zawsze sprawdzać, co faktycznie robi organizacja pozarządowa, którą pragniemy wesprzeć.

Dobrym przykładem są tutaj właśnie organizacje, które w teorii mają działać na rzecz ochrony środowiska.

Ekologia to bardzo złożony problem, a wiele kwestii z nią związanych jest co najmniej kontrowersyjnych.

Toczą się przecież liczne spory na temat tego, co faktycznie zagraża środowisku, a co nie.

Jeśli chcemy więc wesprzeć finansowo podmiot deklarujący się jako proekologiczny, to sprawdźmy, czym on się tak naprawdę zajmuje i czy faktycznie jego działania są do końca altruistyczne i służą dobru powszechnemu.

W innym wypadku możemy zostać zwyczajnie oszukani.