Gdzie nie można postawić przydomowej oczyszczalni ścieków?

Gospodarstwa domowe zdecydowanej większości z nas są przyłączone do systemu kanalizacyjnego, dzięki któremu ścieki bez problemu trafiają do właściwej oczyszczalni. To sprawia, że właściciele posesji nie muszą martwić się ich odprowadzaniem, ale jedynie zadbać o powstanie odpowiednich przyłączy.

Osoby, które nie mają tyle szczęścia, na przykład mieszkając daleko poza miastem, rozważają często wykorzystanie przydomowej oczyszczalni ścieków. Jednak nie wszędzie można skorzystać z tego rozwiązania.

W niektórych przypadkach brak możliwości wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków wynika z uwarunkowań prawnych. Często są one związane z ochroną środowiska.

Warto więc wiedzieć, że z tego rodzaju udogodnień z pewnością nie będą mogły korzystać osoby zamieszkałe w obszarach objętych ochroną, na przykład parkach krajobrazowych czy strefach ochronnych ujęć wody. Wszelkie wymagania nakładane na posiadaczy własnych oczyszczalni ścieków wynikają z konieczności przestrzegania wymogów bezpieczeństwa.

To oznacza, że przydomowe oczyszczalnie nie są mile widziane również na obszarach zagrożonych występowaniem powodzi lub tych, na których przewiduje się możliwość zalewania wodami opadowymi.

http://www.cdv.pl/przygotowanie-pedagogiczne.html