Historia Wysp Bahama

www.dieselcenter.pl

Wyspy Bahama zostały odkryte przez Krzysztofa Kolumba w 1492 roku, kiedy to przybył on do wybrzeża Ameryki Północnej. Gdy płynął przez Ocean Atlantycki dotarł do jednej z wysp archipelagu, San Salvador.

W imieniu ówczesnej królowej Hiszpanii zajął ten teren. Wyspa była już jednak zamieszkana przez rdzenną ludność, czyli Arawaków.

Ponieważ Hiszpanie chcieli sami zająć cały teren San Salvador, to rozpoczęli proces przesiedlania Arawaków. Tubylcy zostali wysłani na pobliską Kubę oraz Haiti, gdzie pracowali jako niewolnicy.

W XVII w. na Wyspach Bahama zaczęli pojawiać się pierwsi osadnicy brytyjscy, a już w 1717 roku wyspy te stały się całkowitą własnością korony brytyjskiej.

Ponad 200 lat później, w 1973 roku, Bahamy uzyskały niepodległość. To wydarzenie bezpośrednio przyczyniło się do wzrostu napływu na wyspy emigrantów z Haiti, którzy uciekali stamtąd przed ubóstwem.

Formalnie Wyspy Bahama stanowią monarchię konstytucyjną oraz są członkiem Brytyjskiej Wspólnoty Narodów.

wylot do anglii catering jędrzejów