Inne rodzaje ścieków

Każdy z nas przynajmniej kilka razy w życiu słyszał o ściekach. Wiemy, że generuje je każde gospodarstwo domowe, a także to, że tego rodzaju odpady często pochodzą również z zakładów przemysłowych. Rzadko jednak słyszymy o innych rodzajach ścieków.

Tymczasem niektóre z nich, nawet te rzadziej wspominane, mogą stanowić zagrożenie biologiczne. Jednym z mało znanych rodzajów ścieków bez wątpienia są ścieki rolnicze. Wielu z nas nie ma pojęcia o ich istnieniu, w dużej mierze ze względu na fakt, że mieszkając w mieście, nie mamy do czynienia z tego rodzaju odpadami.

Zdarza się, że z pól oraz gospodarstw wiejskich spływa woda, a wtedy powstają ścieki rolnicze. Często zawierają pestycydy i nawozy sztuczne, a także zanieczyszczenia drobnoustrojami. Na szczególną uwagę zasługuje niebezpieczna gnojowica, w której zawartość zanieczyszczeń może znacznie przewyższać tą, którą znajdziemy w ściekach pochodzących z gospodarstw domowych.

Często zapominamy, że także wody opadowe mogą tworzyć ścieki. Gdy opady atmosferyczne spływają po terenach zabudowanych, zbierają duże ilości zanieczyszczeń, zarówno organicznych, jak i nieorganicznych. Tego rodzaju ścieki w razie potrzeby mogą być zastosowane do ponownego wykorzystania.

nauka języka angielskiego wrocław www.dwmorskieoko.pl