Karkonoski Park Narodowy

www.ytongsilka.pl

Karkonoski Park Narodowy zajmuje powierzchnię niemal 6 hektarów. Największą jego część pokrywają lasy, a następnie grunty rolne, wody oraz nieużytki. Karkonoskie lasy uznawane są za zagrożone. Wynika to m.in. z zanieczyszczonym powietrzem. Jest to efektem obecności elektrociepłowni, które zlokalizowane są na terenie m.

in. Polski, Czech oraz Niemiec. Z tego powodu obserwuje się masowe wymieranie drzew, które stają się coraz mniej odporne na występujące szkodniki. Powierzchnia Karkonoskiego Parku Narodowego jest bardzo zróżnicowana. Znajdziemy tam m.in. torfowiska, gołoborza, stawy czy skałki.

Rośliny znajdują się na różnych wysokościach. W parku tym znajdują się bardzo cenne gatunki drzew, jak np. wierzba śląska, brzoza karpacka, jarząb sudecki czy śnieżnica skalna. Występowanie zwierząt jest dość ograniczone. Wynika to z chociażby dużego ruchu turystycznego. Pomimo tego w Karkonoskim Parku Narodowym znajduje się wiele gatunków owadów. Swoich przedstawicieli mają również ssaki.

bus do Holandii www.translacja.net.pl