Przedsiębiorczość ekologów

www.pbdclnt.com

Greenpeace do największa i najbardziej znana organizacja pozarządowa, która zajmuje się ochroną środowiska.

Powstała ona ponad czterdzieści lat temu w Kanadzie.

Przez ostatnie cztery dekady rozwinęła się do tego stopnia, że aktualnie działa na terenie kilkudziesięciu państw i jest najlepiej rozpoznawalną organizacją tego typu na całym świecie.

Chociaż działalność aktywistów z Greenpeace wzbudza wiele kontrowersji, to jednak z pewnością nie można zarzucić tej organizacji, że jest narzędziem w czyichś rękach.

Finansuje się ona wyłącznie z datków zwykłych ludzi oraz, w zdecydowanie mniejszym procencie, z pieniędzy przekazywanych przez organizacje charytatywne.

Żadne przedsiębiorstwo ani władze żadnego kraju nie mogą więc wpływać na zachowanie członków Greenpeace poprzez dotowanie organizacji.

Warto tutaj zwrócić uwagę na skuteczność pozyskiwania środków wśród jednostek, która z pewnością zasługuje na uznanie.

Chociaż można mieć różne zdanie o Greenpeace, to jednak nie sposób odmówić jej przedsiębiorczości.