Wielkopolski Park Narodowy

przedsiebiorczafirma.pl

Wielkopolski Park Narodowy zlokalizowany jest niedaleko stolicy tego województwa. Historia tego parku sięga końcówki lat 50. XX wieku. Cały obszar parku liczy ok. 7 hektarów. Większość zajmują lasy. Pozostała część składa się na wody. Ukształtowanie terenu jest bardzo zróżnicowane. Poszczególne elementy są pozostałościami po działaniu lodowców. Są to przede wszystkim wzniesienia moreny czołowej oraz dennej.

Charakterystyczne są także jeziora, których jest kilkanaście. W Wielkopolskim Parku Narodowym przeważają obszary leśne. Nie mają one naturalnego pochodzenia. Są bowiem wynikiem ingerencji człowieka. Największą powierzchnię zajmują sosny. Rzadziej spotkać można dęby, świerki czy jesiony. Duża różnorodność występuje również w przypadku roślinności. Za najbardziej powszechne uchodzą rośliny naczyniowe, glony, grzyby oraz wodorosty. Teren Wielkopolskiego Parku Narodowego zamieszkują takie zwierzęta, jak jelenie, sarny, dziki czy kuny. Równie powszechne są przedstawiciele mięczaków, ryb oraz ptaków.

wesele świętokrzyskie home-tip.pl