Zdiagnozowana cukrzyca a wizyta u diabetologa

https://www.formeds.com.pl/faq/111/Witaminy-z-grupy-b--wplyw-na-poziom-homocysteiny

Kimże jest diabetolog? Jest to specjalista zajmujący się opieką nad pacjentami obarczonymi cukrzycą, leczeniem zarówno jej objawów jak i przyczyn powstawania. Pod jego opieką znajdują się pacjenci chorujący na każdy z jej typów, zarówno ten pojawiający się w okresie młodzieńczym, w trakcie trwania ciąży, jak i cukrzycą ludzi dorosłych, czy też wtórną.

To on po przeprowadzeniu wywiadu i badań lekarskich, rozpoznaniu typu choroby, dobiera odpowiednie leczenie farmakologiczne, ustala odpowiednią dietę oraz zakres ćwiczeń fizycznych wspomagających leczenie i rekonwalescencję. Zajmuje się także kontrolowaniem rozwoju choroby i skuteczności zastosowanej terapii.

Kolejną rolą, jaką spełnia diabetolog jest szerzenie profilaktyki i rozpowszechnianie wiedzy na jej temat. To dzięki jego działaniom poprawiać się może świadomość społeczna i zmniejszać się ilość zachorowań.

Jest tą osobą, która podobnie jak dietetyk upowszechnia zdrowy tryb życia, zajmując się jednak i przeciwdziała jednej, konkretnej chorobie.

https://www.ottobock.pl/protezy-konczyn/informacja-dla-amputowanych/ https://eretina.pl/choroby-powierzchni-oka/