Park Narodowy „Ujście Warty”

www.bezpospiechu.com.pl

Jednym z najmłodszych parków narodowych jest park o nazwie „Ujście Warty”. Został on założony w 2001 roku. Park ten zajmuje obszar prawie 8 hektarów. Zlokalizowany jest w województwie lubuskim.

Na terenie parku występują zwierzęta, które uznawane są za zagrożone. Ponadto jest to bardzo ważny obszar dla ptactwa wodno-błotnego. Poszczególne tereny parku zamieszkane są m.in.

przez kaczki czy perkozy. Do rzadziej występujących gatunków ptaków trzeba zaliczyć wodniczki, rycyki czy żurawie. Roślinność jest tutaj bardzo różnorodna. Do jednych z najpowszechniejszych zaliczają się rośliny naczyniowe.

Część z nich to rośliny zagrożone wyginięciem, dlatego flora Parku Narodowego „Ujście Warty” jest niezwykle unikatowa. Znaczną część obszaru parku stanowią łąki oraz pastwiska. Podmokłe tereny stwarzają idealnie warunki do rozwoju niektórych płazów, zwłaszcza dla ropuchy szarej, ropuchy zielonej czy kumaka nizinnego. Bardzo powszechne są tutaj gady, a w szczególności zaskrońce.