Regulator napięcia

Regulator napięcia jest układem elektronicznym, czy też elektryczno-mechanicznym, stosowanym w układzie ładowania akumulatora. Regulator napięcia pomaga utrzymywać stały poziom napięcia, które jest wytwarzane przez prądnicę lub alternator, mimo zmian obrotów silnika (w motocyklach generator występuje również jako integralna część silnika, a nie niezależne urządzenie).

W praktyce napięcie nie zachowuje stałej wartości, jednak jedynie w niewielkim zakresie – zależnie od obrotów i obciążenia alternatora odbiornikami w układzie elektrycznym, a także od charakterystyki prądowo-napięciowej akumulatora. W aktualnie stosowanych konstrukcjach alternatorów, regulator napięcia, razem z elementami trzymającymi szczotki, składa się na całość i jest jednocześnie częścią alternatora.

W momencie rozpoczęcia pracy alternatora magnetyzm szczotkowy obracającego się twornika powoduje wyindukowanie w uzwojeniu generatora niewielkiego prądu. Wytwarzana energia polaryzuje tranzystor kluczujący poprzez rezystor i w ten sposób zasila uzwojenia twornika, wytwarzając silniejsze pole magnetyczne.

https://www.filtry-dpf-fap.pl/aktualnosci/jak-wypalic-dpf-czyli-regeneracja-filtra-czastek-stalych utwardzacz lakieru samochodowego